Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną Przedszkola tworzą nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami i równie wysoką kulturą osobistą.
Są to osoby wrażliwe, bogate w doświadczenia, które chcą i potrafią pracować z dziećmi.
Kadra:


Anna Arkuszewska- Brodowicz- dyrektor
Anna Arkuszewska-  wicedyrektor, wychowawca grupy Elfy
Elżbieta Gapys- wychowawca grupy Elfy
Justyna Misztela- pomoc nauczyciela
Aleksandra Jęcek- wychowawca grupy Skrzaty
Małgorzata Jakubowska- psycholog
Weronika Skonieczko- kucharz