Projekt " Mamo, tato wolę wodę" edycja 11

W tym roku przedszkolnym bierzemy udział w projekcie " Mamo, tato wolę wodę", którego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.